Previous

27,456 results for

lncRNA

Next
Previous

27,456 results for

lncRNA

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Journals

  Publisher:London : BioMed Central, 2019-
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Publisher:Future Medicine Ltd
  Journal title:Epigenomics, 2020, Vol.12 (13), p.1123-1138

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Publisher:Future Medicine Ltd
  Journal title:Epigenomics, 2020, Vol.12 (15), p.1257-1271

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ferrè, Fabrizio ; Colantoni, Alessio ; Helmer-Citterich, Manuela
  Publisher:England: Oxford Publishing Limited (England)
  Journal title:Briefings in bioinformatics, 2016, Vol.17 (1), p.106-116

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Dong, Huaying ; Wang, Wei ; Chen, Ru ; Zhang, Yu ; Zou, Kejian ; Ye, Mulin ; He, Xionghui ; Zhang, Fan ; Han, Jing
  Publisher:Athens: Spandidos Publications
  Journal title:International journal of oncology, 2018, Vol.53 (3), p.1013-1026
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Müller, Volkmar ; Oliveira‐Ferrer, Leticia ; Steinbach, Bettina ; Pantel, Klaus ; Schwarzenbach, Heidi
  Publisher:United States: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Molecular oncology, 2019, Vol.13 (5), p.1137-1149

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Bian, Zehua ; Jin, Liugen ; Zhang, Jiwei ; Yin, Yuan ; Quan, Chao ; Hu, Yaling ; Feng, Yuyang ; Liu, Heyong ; Fei, Bojian ; Mao, Yong ; Zhou, Leyuan ; Qi, Xiaowei ; Huang, Shenlin ; Hua, Dong ; Xing, Chungen ; Huang, Zhaohui
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2016, Vol.6 (1), p.23892-23892

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Fan, Chun-Ni ; Ma, Lei ; Liu, Ning
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Journal of translational medicine, 2018, Vol.16 (1), p.264-264

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Song, Xiaodong ; Cao, Guohong ; Jing, Lili ; Lin, Shengcui ; Wang, Xiaozhi ; Zhang, Jinjin ; Wang, Meirong ; Liu, Weili ; Lv, Changjun
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Journal of cellular and molecular medicine, 2014, Vol.18 (6), p.991-1003

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Thomas, Anu A. ; Biswas, Saumik ; Feng, Biao ; Chen, Shali ; Gonder, John ; Chakrabarti, Subrata
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Diabetologia, 2019, Vol.62 (3), p.517-530

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wu, Meng ; Huang, Yawei ; Chen, Tongchang ; Wang, Weichao ; Yang, Shiguang ; Ye, Zhenfeng ; Xi, Xiaoqing
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Journal of cellular and molecular medicine, 2019, Vol.23 (1), p.29-38

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Liuqing ; Lin, Chunru ; Jin, Chunyu ; Yang, Joy C ; Tanasa, Bogdan ; Li, Wenbo ; Merkurjev, Daria ; Ohgi, Kenneth A ; Meng, Da ; Zhang, Jie ; Evans, Christopher P ; Rosenfeld, Michael G
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature (London), 2013, Vol.500 (7464), p.598-602

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wu, Zhuomin ; Liu, Xiaoxia ; Liu, Li ; Deng, Houliang ; Zhang, Jingjing ; Xu, Qian ; Cen, Bohong ; Ji, Aimin
  Publisher:England: Versita
  Journal title:Cellular & molecular biology letters, 2014, Vol.19 (4), p.561-575

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:CHENGUANG GONG ; MAQUAT, Lynne E
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature (London), 2011, Vol.470 (7333), p.284-288

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Priyanka, Priyanka ; Sharma, Madhur ; Das, Sanjeev ; Saxena, Sandeep
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2022, Vol.12 (1), p.2548-2548

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lin, Aifu ; Li, Chunlai ; Xing, Zhen ; Hu, Qingsong ; Liang, Ke ; Han, Leng ; Wang, Cheng ; Hawke, David H ; Wang, Shouyu ; Zhang, Yanyan ; Wei, Yongkun ; Ma, Guolin ; Park, Peter K ; Zhou, Jianwei ; Zhou, Yan ; Hu, Zhibin ; Zhou, Yubin ; Marks, Jeffery R ; Liang, Han ; Hung, Mien-Chie ; Lin, Chunru ; Yang, Liuqing
  Publisher:England
  Journal title:Nature cell biology, 2016, Vol.18 (2), p.213-224

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Z ; Zhu, Z ; Watabe, K ; Zhang, X ; Bai, C ; Xu, M ; Wu, F ; Mo, Y-Y
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Cell death and differentiation, 2013, Vol.20 (11), p.1558-1568

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Engreitz, Jesse M ; Haines, Jenna E ; Perez, Elizabeth M ; Munson, Glen ; Chen, Jenny ; Kane, Michael ; McDonel, Patrick E ; Guttman, Mitchell ; Lander, Eric S
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature (London), 2016, Vol.539 (7629), p.452-455

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Jingwei ; Li, Hao ; Zheng, Bowen ; Sun, Liping ; Yuan, Yuan ; Xing, Chengzhong
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Digestive diseases and sciences, 2019, Vol.64 (7), p.1868-1877

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Peng, W-X ; Koirala, P ; Mo, Y-Y
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Oncogene, 2017, Vol.36 (41), p.5661-5667

  Peer Reviewed

  Online