Previous

3,613 results for

miseq sequencing

Next
Previous

3,613 results for

miseq sequencing

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Capão, Artur ; Moreira-Filho, Paulo ; Garcia, Maurício ; Bitati, Suleima ; Procópio, Luciano
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Biotechnology letters, 2020, Vol.42 (8), p.1431-1448

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Al-Bulushi, Ismail M ; Bani-Uraba, Muna S ; Guizani, Nejib S ; Al-Khusaibi, Mohammed K ; Al-Sadi, Abdullah M
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:BMC microbiology, 2017, Vol.17 (1), p.72-72

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Zhao ; Kuang, Dai ; Xu, Xuebin ; Gonzalez-Escalona, Narjol ; Erickson, David L ; Brown, Eric ; Meng, Jianghong
  Publisher:San Francisco: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2020, Vol.15 (7), p.e0235641-e0235641

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Xuwang ; Qu, Yuanyuan ; Ma, Qiao ; Zhang, Zhaojing ; Li, Duanxing ; Wang, Jingwei ; Shen, Wenli ; Shen, E ; Zhou, Jiti
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2015, Vol.10 (4), p.e0125732-e0125732

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sodhi, Kushneet Kaur ; Kumar, Mohit ; Singh, Dileep Kumar
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Archives of microbiology, 2021, Vol.203 (1), p.367-375

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Xu, Xihui ; Zhang, Zhou ; Hu, Shunli ; Ruan, Zhepu ; Jiang, Jiandong ; Chen, Chen ; Shen, Zhenguo
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental science and pollution research international, 2017, Vol.24 (1), p.666-675

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fu, Jianyu ; Lv, Haipeng ; Chen, Feng
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2016, Vol.11 (9), p.e0162719-e0162719

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Becker, Laura ; Steglich, Matthias ; Fuchs, Stephan ; Werner, Guido ; Nübel, Ulrich
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2016, Vol.6 (1), p.28063-28063

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Zhao-Jin ; Xu, Ge ; Ding, Chuan-Yu ; Zheng, Bao-Hai ; Chen, Yan ; Han, Hui ; Li, Yu-Ying ; Shi, Jian-Wei ; Hu, Lan-Qun
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Archives of microbiology, 2020, Vol.202 (4), p.859-873

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lange, Vinzenz ; Böhme, Irina ; Hofmann, Jan ; Lang, Kathrin ; Sauter, Jürgen ; Schöne, Bianca ; Paul, Patrick ; Albrecht, Viviane ; Andreas, Johanna M ; Baier, Daniel M ; Nething, Jochen ; Ehninger, Ulf ; Schwarzelt, Carmen ; Pingel, Julia ; Ehninger, Gerhard ; Schmidt, Alexander H
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC genomics, 2014, Vol.15 (1), p.63-63

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ben Abdallah, Manel ; Karray, Fatma ; Kallel, Najwa ; Armougom, Fabrice ; Mhiri, Najla ; Quéméneur, Marianne ; Cayol, Jean-Luc ; Erauso, Gaël ; Sayadi, Sami
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Extremophiles : life under extreme conditions, 2018, Vol.22 (5), p.811-823

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Yuqing ; Poroyko, Valeriy ; Yan, Zhilong ; Pan, Liya ; Feng, Yi ; Zhao, Peihua ; Xie, Zhoulonglong ; Hong, Li
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2016, Vol.11 (9), p.e0162079-e0162079

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Zhuang ; Wang, Yurong ; Xiang, Fanshu ; Hou, Qiangchuan ; Zhang, Zhendong
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Current microbiology, 2021, Vol.78 (4), p.1286-1297

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Ya-Dong ; Ren, Yong-Feng ; Wang, Xi-Quan ; Hu, Yue-Gao ; Wang, Zhi-Min ; Zeng, Zhao-Hai
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Journal of soils and sediments, 2018, Vol.18 (3), p.1029-1040

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Yijie ; Wang, Ruiling ; Zhao, Yae ; Niu, Dongling ; Gong, Xiaojuan ; Hu, Li
  Publisher:US: Entomological Society of America
  Journal title:Journal of medical entomology, 2020, Vol.57 (4), p.1049-1056

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jiang, Nan ; Liu, Huan ; Wang, Peng ; Huang, Jing ; Han, Hui ; Wang, Qinfu
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Current microbiology, 2019, Vol.76 (2), p.222-230

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Razali, Haslina ; O'Connor, Emily ; Drews, Anna ; Burke, Terry ; Westerdahl, Helena
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC research notes, 2017, Vol.10 (1), p.346-346

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:González-Castellano, Inés ; Perina, Alejandra ; González-Tizón, Ana M ; Torrecilla, Zeltia ; Martínez-Lage, Andrés
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.17197-6

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chakrawarti, Maneet Kumar ; Singh, Madhuri ; Yadav, Vijay Pal ; Mukhopadhyay, Kasturi
  Publisher:Taoyuan City: 台灣氣膠研究學會
  Journal title:Aerosol and air quality research, 2020, Vol.20 (5), p.966-980

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Du ; Zheng, Qingcong ; Lv, Qi ; Zhang, Chaofan ; Zheng, Yun ; Chen, Huidong ; Zhang, Wenming
  Publisher:London: BioMed Central Ltd
  Journal title:Journal of orthopaedic surgery and research, 2021, Vol.16 (1), p.1-463

  Peer Reviewed

  Online