Previous

3,611 results for

miseq sequencing

Next
Previous

3,611 results for

miseq sequencing

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ratajczak, Katarzyna ; Staninska-Pięta, Justyna ; Czarny, Jakub ; Cyplik, Paweł ; Wolko, Łukasz ; Piotrowska-Cyplik, Agnieszka
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Molecules (Basel, Switzerland), 2022, Vol.27 (9), p.2830

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yong, Hoi-Sen ; Song, Sze-Looi ; Chua, Kah-Ooi ; Lim, Phaik-Eem
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Current microbiology, 2017, Vol.74 (9), p.1076-1082

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Santos, Michelli F. ; Souza, Isis G. B. ; Gomes, Sulimary O. ; Silva, Geice R. ; Bentzen, Paul ; Diniz, Fabio M.
  Publisher:New Delhi: Springer India
  Journal title:Journal of genetics, 2018, Vol.97 (Suppl 1), p.25-30

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fouhy, Fiona ; Deane, Jennifer ; Rea, Mary C ; O'Sullivan, Órla ; Ross, R Paul ; O'Callaghan, Grace ; Plant, Barry J ; Stanton, Catherine
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2015, Vol.10 (3), p.e0119355-e0119355

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhu, Hui ; Zeng, Dong ; Wang, Ning ; Niu, Li-li ; Zhou, Yi ; Zeng, Yan ; Ni, Xue-qin
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:AMB Express, 2018, Vol.8 (1), p.68-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hong, Chen ; Si, Yanxiao ; Xing, Yi ; Li, Yang
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental science and pollution research international, 2015, Vol.22 (14), p.10788-10799

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Minasiewicz Julita ; Znaniecka, Joanna M
  Publisher:Dordrecht: Springer Nature B.V
  Journal title:Conservation genetics resources, 2014, Vol.6 (3), p.527-529

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Xu, Xihui ; Chen, Chen ; Zhang, Zhou ; Sun, Zehua ; Chen, Yahua ; Jiang, Jiandong ; Shen, Zhenguo
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2017, Vol.7 (1), p.45134-45134

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:You, Jing ; Wu, Gang ; Ren, Fuping ; Chang, Qi ; Yu, Bo ; Xue, Yanfen ; Mu, Bozhong
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Applied microbiology and biotechnology, 2016, Vol.100 (3), p.1469-1478

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Yan ; Tian, Wei ; Shao, Yang ; Li, Ying-Jun ; Lin, Li-An ; Zhang, Ying-Jun ; Han, Hui ; Chen, Zhao-Jin
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Archives of microbiology, 2020, Vol.202 (5), p.1157-1171

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Capão, Artur ; Moreira-Filho, Paulo ; Garcia, Maurício ; Bitati, Suleima ; Procópio, Luciano
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Biotechnology letters, 2020, Vol.42 (8), p.1431-1448

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Zhao ; Kuang, Dai ; Xu, Xuebin ; Gonzalez-Escalona, Narjol ; Erickson, David L ; Brown, Eric ; Meng, Jianghong
  Publisher:San Francisco: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2020, Vol.15 (7), p.e0235641-e0235641

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Al-Bulushi, Ismail M ; Bani-Uraba, Muna S ; Guizani, Nejib S ; Al-Khusaibi, Mohammed K ; Al-Sadi, Abdullah M
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:BMC microbiology, 2017, Vol.17 (1), p.72-72

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sodhi, Kushneet Kaur ; Kumar, Mohit ; Singh, Dileep Kumar
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Archives of microbiology, 2021, Vol.203 (1), p.367-375

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Xuwang ; Qu, Yuanyuan ; Ma, Qiao ; Zhang, Zhaojing ; Li, Duanxing ; Wang, Jingwei ; Shen, Wenli ; Shen, E ; Zhou, Jiti
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2015, Vol.10 (4), p.e0125732-e0125732

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Xu, Xihui ; Zhang, Zhou ; Hu, Shunli ; Ruan, Zhepu ; Jiang, Jiandong ; Chen, Chen ; Shen, Zhenguo
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental science and pollution research international, 2017, Vol.24 (1), p.666-675

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fu, Jianyu ; Lv, Haipeng ; Chen, Feng
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2016, Vol.11 (9), p.e0162719-e0162719

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Becker, Laura ; Steglich, Matthias ; Fuchs, Stephan ; Werner, Guido ; Nübel, Ulrich
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2016, Vol.6 (1), p.28063-28063

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Zhao-Jin ; Xu, Ge ; Ding, Chuan-Yu ; Zheng, Bao-Hai ; Chen, Yan ; Han, Hui ; Li, Yu-Ying ; Shi, Jian-Wei ; Hu, Lan-Qun
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Archives of microbiology, 2020, Vol.202 (4), p.859-873

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lange, Vinzenz ; Böhme, Irina ; Hofmann, Jan ; Lang, Kathrin ; Sauter, Jürgen ; Schöne, Bianca ; Paul, Patrick ; Albrecht, Viviane ; Andreas, Johanna M ; Baier, Daniel M ; Nething, Jochen ; Ehninger, Ulf ; Schwarzelt, Carmen ; Pingel, Julia ; Ehninger, Gerhard ; Schmidt, Alexander H
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC genomics, 2014, Vol.15 (1), p.63-63

  Peer Reviewed

  Online